Regulamin

Regulamin realizacji zaproszenia, karnetu lub inny zabiegów Alchemy

Zaproszenie Alchemy będzie zrealizowane jeżeli zostało opłacone.
Posiadacz zaproszenia w dniu rezerwacji musi podać numer zaproszenia widoczny na jego odwrocie w lewym górnym rogu lub w prawym dolnym rogu jeżeli jest to zaproszenie elektroniczne.
Rezerwacje Telefoniczne: 022 8493256/ 502 224 723
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-22:00
w sobotę 10:00-21:00
lub mailem: alchemy@dayspa.pl 
Prosimy o zastosowanie się do poniższych wytycznych przy zapisie.
Procedura zapisu:
Prosimy o podanie numeru zaproszenia, który znajduje się w górnym lewym rogu oraz rodzaju wykupionej usługi celem uzgodnienia dogodnego terminu dla obu stron.


W dniu realizacji zaproszenia:
Zaproszenie należy mieć ze sobą, usługa zostanie wykonana tylko i wyłącznie na jego postawie.
Jeżeli jest to zaproszenie internetowe prosimy przesłać je na adres email: recepcja@dayspa.pl w momencie zapisu i przed jego realizacją już w salonie. 

Prosimy o przybycie minimum 5 minut przed planowaną godziną
Minimum 2 godziny przed wizytą prosimy nie spożywać obfitych posiłków(dotyczy zabiegów na ciało)
W niektórych terapiach ciąża do 3-go miesiąca jest przeciwwskazaniem

Zaproszenie ma swoją datę ważności i powinno być zrealizowane w terminie,
Zaproszenia po terminie nie będą realizowane.
Gdy zachodzi taka potrzeba jest możliwość jego przedłużenie (warunki do uzgodnienia, min. 1 tydzień przed datą wygaśnięcia ważności)

Zaproszenie może być zamienione na inny dowolny zabieg pielęgnacyjny z cennika Alchemy Day Spa (nie dotyczy zabiegów promocyjnych). Jeżeli wartość ustalonej usługi jest mniejsza niż wartość zaproszenia różnica nie zostaje wypłacona.
Zaproszenie nie jest wymieniane, nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.

W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia zaproszenia, Salon Day Spa nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
Salon Day Spa zastrzega sobie prawo skrócenia wykonanej usługi o czas spóźnienia.
Jeżeli osoba dysponująca zaproszeniem nie przyjdzie na umówioną godzinę, Salon Day Spa traktuje to jako usługę zrealizowaną.

Osoba, która chce zmienić termin i godzinę zabiegu powinna powiadomić recepcję Alchemy Day Spa minimum 12 godzin przed umówionym terminem, w godzinach pracy salonu, w innym wypadku traktujemy zaproszenie jako zrealizowane.
Alchemy zastrzega sobie do pobrania zaliczki w wysokości 50% wartości zabiegu, jednakże jeżeli klient nie odwoła wizyty rezerwowanej minimum 24 godzin przed terminem zaliczka nie podlega zwrotowi.
Zamawiający i Obdarowany ma prawo zapoznać się z zasadami realizacji „Zaproszeń” dostępnym w recepcji Alchemy i na jego oficialnej stronie stronie www.DaySpa.pl Warszawa.

Alchemy Day Spa zastrzega sobie przy niektórych zabiegach wymagających zaangażowania większej niestandardowej ilości pracowników o wpłacenie zaliczki jako gwarancji  na zamówiony zabieg, która  zostanie odliczona po wykonaniu usługi. Jednak jeżeli zamawiający nie przybędzie na umówioną wizytę lub odwoła ją w dniu zabiegu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Regulamin miesięcznych promocji Alchemy Day Spa .
Promocja obowiązuje w okresach miesięcznych cyklach.
Miesięczne zabiegi promocyjne ważne są tylko przy płatności gotówką co oznaczone jest gwiazdą *
Zabiegi promocyjne mogą być sprzedawane jako pomysł na prezent o przedłużonym terminie do wykorzystania o następne dwa miesiące.
– z promocji może skorzystać każda osoba
– uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem że może skorzystać z niego osoba pełnoletnia lub osoba, która nie ukończyła 18 roku życia za zgodą rodziców, opiekuna prawnego, osoby sprawującej kuratelę nad małoletnim.
– w niniejszym regulaminie jest udzielony przez Alchemy jednorazowo.
– w celu skorzystania z Promocji Klient zobowiązany jest uiścić na rzecz Alchemy Joanna Stajszczak całą kwotę za zabieg promocyjny.
– promocje nie łączą się z innymi promocjami aktualnie obowiązującymi w salonie
biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie i zapoznał się z treścią Regulaminu.
– Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem promocji przed jego nabyciem i przestrzegania jego postanowień.
– Niniejszy Regulamin jest dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji zabiegów Promocyjnych.
– W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika, że udzielenie przez Alchemy promocji nastąpiło niezgodnie z treścią niniejszego regulaminu, Uczestnik w terminie 30 dni od stwierdzenia naruszenia jest uprawniony do złożenia reklamacji przesyłając ją na adres email: alchemy@dayspa.pl
Reklamacje rozpatrywane będą przez w terminie 30 dni od daty otrzymania

Od 25 maja 2018 roku rozpoczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Zgodnie z ustawą informujemy, państwa o przysługujących zgodnie z RODO uprawnieniach. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alchemy Joanna Stajszczak z siedzibą w Warszawie ul. Klonowa 20/1.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu w celu realizacji sprzedaży zamówionych towarów i usług oraz marketingu usług i produktów oferowanych przez Administratora danych. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom – za wyjątkiem dostawcy usług hostingowych – jeżeli nie wyrażą Państwo na to zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego dane są gromadzone. 
Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-mail na adres info@alchemiaurody.pl lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. 
Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w sposób dla Państwa dogodny, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. 
Wszelkie ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych możecie Państwo kierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. 

Alchemy  

Zapraszamy

Numer konta Alchemy 27 1050 1025 1000 0022 9616 8665

Z poważaniem.
Joanna Stajszczak.